sql函数 的 SQL MONTHNAME()函数

MONTHNAME(date)

返回日期的月份全名。

mysql> SELECT MONTHNAME('1998-02-05');
+---------------------------------------------------------+
| MONTHNAME('1998-02-05')                 |
+---------------------------------------------------------+
| February                        |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

返回sql函数教程,您可手机上继续学习sql函数教程SQL MONTHNAME()函数语法,或扫下面二维码自动跳转。